VIMPTELiga liitus koordinaator Rafael Milerman

Seoses VIMPTELi tegevjuhtimise ümberkorraldamisega kaotati aprillis 2022 organisatsioonist tegevjuhi koht, mis asendati kahe koordinaatori ametikohaga. Selle tulemusena liitus VIMPTELiga Rafael Milerman. Koordinaatorina jätkab ka varasem liidu tegevjuht Kiur Lootus.

Kiuri koordineeritavad valdkonnad on seotud peaasjalikult juhendkaartide, kutseõppe ja riikliku õppekava puudutavate teemadega. Rafael koordineerib sektorit puudutavaid erialakoolitusi ning seisab hea liidu kuvandi ja nähtavuse eest avalikkuses ja liikmete hulgas. 

Otsus, et liidu arengule on kasulikum kaks tugevat koordinaatorit sündis juhatuse esimehe Sven Erslingi sõnul soovist viia liidu tegevus uuele tasemele. „VIMPTELi sisemise võimekuse kasvatamiseks on tarvis senisest aktiivsemat ja koordineeritumat lähenemist. Liidul ei ole enam ühte tegevjuhti vaid kaks koordinaatorit. Rafael ja Kiur on tugev tandem, kes on praeguseks oma vahel ära jaganud vastutusalad, mis võimaldab meil rakendada nende oskusi ja teadmisi liidu hüvanguks parimal võimalikul viisil,“ selgitas Ersling.

Pikaaegse mittetulundusühingutes töötamise kogemusega Rafael Milermani sõnul on VIMPTEL hea näide sellest, kuidas konkureerivad ettevõtted on ühendanud jõud, et arendada sektorit tervikuna. „Liitusin VIMPTELiga, sest näen, et siin on päriselt ka võimalik liikmete vahelise tugeva koostöö abil sektorit puudutavaid hoobasid mõjutada ja suunata. Ma usun, et minu varasemad kogemused on liidu arengule igati abiks. Praeguseks on organisatsioon oma arengus jõudnud staadiumisse, kus õhinapõhisusest jääb väheks ja vaja on rohkem koordineeritud tegutsemist ja liikmete aktiivset kaasamist,“ täpsustas Milerman.

Rafael Milermanil on pikaaegne kogemus erinevates mittetulundusühingutes töötamisest. Hetkel on ta Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liige ning Eesti Leader Liidu juhatuse esimees. Rafael on õppinud Tartu Ülikoolis majandust, lõpetanud liiklusohutusspetsialisti eriala TLÜ Haapsalu Kolledžis ning täiendanud enda teadmisi mitmesugustel seminaridel, koolitustel ja konverentsidel.