Liidust

Viimistlusmaterjalide Paigaldajate ja Tarnijate Liit (VIMPTEL) on koondanud sektori vastutustundlikud ja tugevad paigaldajad ning materjalide tarnijad, et ühiselt seista parema elukeskkonna loomise eest. Soovime anda ja jagada vajalikke ning olulisi teadmisi kõige jätkusuutlikumate lahenduste leidmiseks, et jätta järeltulevatele põlvedele inimsõbralik ning kestev elukeskkond.

Usume, et oleme kõik samas “paadis” ja soovime parimat lõpptulemust.
Üheskoos suudame luua väärikaid keskkondi, kui kõige keskmes on toimivad hanked, mis toetuvad majanduslikule, sotsiaalsele ja ökoloogilisele jätkusuutlikkusele.
Selleks vajame strateegilist juhtimist ning parimaid oskuseid hangete läbiviimiseks, andmete kasutamiseks ja mõjude hindamiseks. Tulemuslike projektide aluseks on toimivate ja kvaliteetsete, aga ka uudsete toodete ning teenuste rakendamine olukorras, kus protsessi on kaasatud kõik osapooled. Soosivate mõtete toel sünnib ka innovatsioon.

Meie visioon on luua ja tagada ühtsetel põhimõtetel tegutsev viimistlusmaterjalide turukeskkond koostöös ehitajate, arhitektide/sisearhitektide ja tellijatega, mis pürgib läbi teadlikkuse laiendamise inim- ja keskkonnasõbralikuma elu- ning ehitus/viimistluse kvaliteedi poole Eestis.